Climb to success

När vill köpare prata med dina säljare?

Att vara säljare blir svårare och svårare i dagens värld. Enligt en studie från HubSpot framkommer följande data om köparnas preferenser:

  1. Endast 19% av köparna vill prata med en säljare i upptäcka-fasen. 
  2. 60% vill prata med en säljare i utvärderingsfasen. Den fas då man gjort en shortlist på leverantörer och gjort sin specifikation på funktionalitet.
  3. 20% vill prata med en säljare i beslutfasen. 

Vad ställer detta för krav på ditt företag? Studien visar med stor tydlighet att din webbplats måste hjälpa köparen i hens beslutsprocess genom att leverera relevant content som hjälper köparen att upptäcka ditt företag och dess produkter. 
Kan du dessutom tidigt konvertera dina anonyma besökare på din webb så har möjlighet att på ett snyggt sätt med hjälp av marketing automation påverka köparen under hens köpresa. Då är du som säljare dessutom förberedd när köparen är redo för att ta beslut.
Så frågan är om din webb levererar vad din köpare behöver på sin köpresa? 

Scroll to Top