People ta the office discussing online

Cross-platform analytics

Många företag har svårt att hantera och samla data från alla kanaler och källor de använder i sin marknadsföring. Det blir snabbt ett tidskrävande arbete och inte sällan även lätt frustrerande. Ett smidigt sätt att effektivisera detta och att skapa överblick är att använda ett verktyg som samlar in data från de olika systemen och presenterar dessa samlat i ett rapport och analys verktyg.

Det innebär att man inte behöver logga in i femtioelva olika system, alla med sin egen navigering och logik för hur man analyserar och presenterar data. Istället hämtas data från berörda system och presenteras på ett samlat och enhetligt sätt. En förändring som kan spara massor av tid och som sätter fokus på och synliggör era resultat i snygga och lättlästa dashboards, tabeller och grafer.

Google har nyligen i samarbete med Forrester Consulting presenterat en läsvärd artikel om vikten av Cross-platform analytics.

Think with Google – New research: Marketing leaders say cross-platform analytics are key to long-term success

Vi har hjälpt många kunder med denna utmaning och berättar gärna mer.

Välkommen!

Scroll to Top