Värdet av att integrera CRM och Marketing Automation

Under de senaste åren har digital marknadsföring utvecklats på många sätt för marknadsförare vad gäller intäktsgenerering för företaget. Det har revolutionerat sättet att hitta en potentiell kund samt att upprätthålla bästa möjliga relation tillsammans. Men att bygga en relation från ett prospekt till en kund innebär planering. Och för att göra det finns det inget bättre sätt än att välja kraften i CRM och Marketing Automation.

CRM och Marketing Automation går hand i hand i dagens digitala marknadsföringsvärld. Den här artikeln ger en tydlig bild av hur man utvecklar och bygger en stark affärsrelation med stöd av CRM och Marketing Automation.

Innan vi gräver djupare i detta och börjar utforska hur dessa verktyg kompletterar varandra, vill kort definiera några centrala begrepp.

Vad är Marketing Automation?

Marketing Automation är tekniken som hjälper dig att effektivisera och automatisera er digitala marknadsföring, skapa insikter om era kontakters engagemang och personifiera kundupplevelsen. Genom att använda applikationer för Marketing Automation får du fördelen att kunna leverera personifierat och riktade budskap till era olika kontakter och målgrupp. Ni kan automatisera återkommande uppgifter och på så vis minska ert manuella arbete vilket gör era marknadsföringsprocesser effektivare och snabbare.

De senaste två åren har 91% av företagen noterat att det har varit en markant ökning av förfrågningar om automatisering. Eftersom Marketing Automation inte bara effektiviserar era marknadskampanjer utan också förbättrar kundresan och kundupplevelsen genom att kunna leverera Rätt budskap till Rätt person vid Rätt tillfälle. Detta sammantaget bäddar för ett klart bättre övergripande resultat.

Vad är CRM?

Customer Relationship Management (CRM) är den applikation där ni hanterar alla kontakter, affärsmöjligheter och aktiviteter ni har inlett med era potentiella och befintliga kunder. Rätt använt är CRM verktyget ni använder för Lead Management i syfte att utveckla och stänga så många affärsmöjligheter som möjligt. Kort sagt hjälper CRM era att optimerar era säljinsatser och säkra att inget “faller mellan stolar” i arbetet med att stänga fler affärer och skapa tillväxt.

Låt oss ta en snabb titt på hur CRM hanterar försäljningsprocessen.

  • Konfigurera din pipeline utifrån era behov.
  • Spåra kommunikationen med potentiella köpare för att generera automatiserad kunddata som underlättar uppföljning av leads.
  • Säkerställa högkvalitativa och värdefulla leads som ger affärer.

Från att hitta nya prospekt, säkra deras affärsmöjligheter och tillgodose med ytterligare support finns det inget bättre alternativ än ett CRM-system. Med ett CRM-system kan du förfina varje kundinteraktion och planera utifrån det.

Värdet av att balansera CRM och Marketing Automation

Det finns många fördelar med att sammanfoga CRM och Marketing Automation. Som vi redan vet är det en perfekt kombination för marknadsförings- och försäljningsavdelningen att arbeta med. Så detta strategiska arbete kan tillsammans förvandla dina data insikter till en verklig och värdefull affärskommunikation. Detta kan vårda dina leads och skapa en smidig resa genom processen. Att vårda leads genom automatisering är en avgörande process eftersom den framgångsrikt skapar en relation med potentiella prospekt och ger dem relevant och värdefullt innehåll enligt deras behov samt för att skapa ett intresse och vara ett steg före.

Förhoppningsvis har du börjat märka styrkan det kan skapa när de kombineras. Nu ska vi prata om hur de tillsammans balanserar och kompletterar varandra för att ta din kundresa till nästa nivå.

Förbättrade kundinteraktioner

Genom att välja CRM och Marketing Automation, skapas en mer produktiv och meningsfull kundinteraktion. CRM identifierar varje kunds aktiviteter, deras önskemål, behov och intressen för er. Därefter kan automation användas för att agera och kommunicera enligt CRM-data, vilket möjliggör en personlig kontakt med den specifika målgruppen.

I en Total Retail-undersökning framgår att 65% av konsumenterna behöver invänta en uppföljning för att lösa ett enda problem och 25% av de övriga konsumenterna hade tre touchpoints  för att få problemet löst.

Där kan man se hur CRM och Marketing Automation förenklar att problem blir lösta på första försöket. Genom att ha tillgång till varje kunds interaktionshistorik kan man undvika upprepningar och onödiga väntetider för åtgärder. Detta skapar en bättre relation med dina kunder.

Värdefulla data insikter med effektiv e-postmarknadsföring

Genom att använda CRM och Marketing Automation är det alltid enkelt att fånga viktiga insikter från data som förbättrar säljkommunikationen. På så sätt kan man skilja mellan framgång och icke-framgång  med att tillgodose en kunds behov. Hur?

CRM utvärderar dina marknadsföring data, och automatiseringen hanterar framgångsrik nuvarande marknadsplanering. Ett CRM-system bedömer kontakterna från pipelinen och vilken typ av innehåll de är intresserade av. Därefter kan effektiv e-postmarknadsföring, både personligt och för kundsegmentet, genomföras med hjälp av automatisering. Interaktionerna med dessa email ger er information om vad som är nästa steg i kundens resa.

Förkortar försäljningsprocessen

Att värdesätta relationen och göra er bästa som en produkt- eller tjänsteleverantör visar att du uppmärksammar dina kunder. Vilka verktyg gör det bättre än CRM och Marketing Automation?

Genom automatiseringar kan säljare och marknadsförare få snabb åtkomst till samma information utan repetitiva emails eller risk för att missa viktig information. Därmed förkortas försäljningsprocessen med minimal ansträngning från ditt team.

Konsekventa budskap

Konsistenta budskap är avgörande för att behålla kundernas förtroende, då det skapar möjligheter att slutföra affärer och öppnar dörren för ytterligare samarbete. Budskapen är avgörande för att bygga ditt och behandla dina leads som potentiella kunder. Lyckligtvis uppnår ni detta med ett  integrerat CRM-system . 

Förutom det kan en integrationerna mellan CRM och Marketing Automation minska besväret med att utföra arbete manuellt. För det första tar manuella insatser tid och för det andra lämnar det utrymme för mänskliga fel. Till exempel kan ett enda stavfel i kunddatan att skicka e-post till en fel person vilket kan resultera i förlorade försäljningsmöjligheter. Dessutom missar inte CRM & Marketing Automation några avgörande steg i kundinteraktionerna  som kan vara fallet vid  manuell inmatning.

Summering – Några fördelar med CRM och Marketing Automation

  • Både CRM och Marketing Automation bidrar med betydande värde på egen hand, men företaget upplever den verkliga magin när de integreras tillsammans.
  • Det hjälper till att öka din produktivitet utan manuella fallgropar.
  • Centraliserat automatiseringssystem hjälper till att hitta exakt information på ett ställe utan upprepade kontakter fram och tillbaka.
  • Resan för att konvertera MQL (Marketing Qualifying Leads) till kunder “manuellt” är nu föråldrat, eftersom automatisering gör det med precision och mindre tid. Varför lägga tid på en massa manuellt arbete?

Vi hoppas att du har haft nytta av artikeln. Du är välkommen att höra  av dig till oss om du har ytterligare frågor.

Scroll to Top