Managing Inbound Marketing

Vad är Inbound Marketing och hur kommer man igång?

Inbound Marketing är en metod för att marknadsföra företagets produkter och tjänster på ett annat och mer modernt sätt än traditionell marknadsföring (Outbound Marketing).

Den stora skillnaden är att istället för att fokusera på de egna produkterna/tjänsterna och deras förträfflighet vänder vi på det och jobbar istället för att förtjäna våra besökares förtroende. Det uppnår vi genom en generös och hjälpsam inställning med ett starkt fokus på att endast kommunicera och dela information som är värdefull för våra besökare. Det kan vara tips och trix, lathundar, analyser, kartläggningar, kundcase mm som kan vara värdefulla för våra potentiella kunder.

Med en generös och hjälpsam inställning och marknadsföring bygger vi förtroende och intar samtidigt en position som “experter” inom vår område. Rätt gjort är detta sätt att jobba mycket uppskattat och också något som leder till att ni vinner kundernas förtroende vilket i sin tur driver både leads och försäljning.

Bästa effekt av Inbound Marketing får man om man kombinerar det med Marketing Automation. Vår partner SharpSpring beskriver på ett tydligt och bra sätt de olika stegen för hur man ska gå tillväga för att komma igång med Inbound Marketing. Läs gärna deras tydliga och inspirerande blogginlägg.

Vill du veta mer eller vill du snacka med någon som kan Inbound och som har ett tydligt fokus på företag i södra Sverige?
Kontakta oss.

Scroll to Top