232%

Varför är marknaden för Marketing Automation i så stark tillväxt?

Marknaden för Marketing Automation fortsätter att växa explosionsartat. I sin senast rapport räknar Sharpspring med att marknaden växer med 232% från 2020 till 2025. De liknar det med den enorma tillväxten för CRM under 90-talet där i princip alla företag skaffade CRM-system. 

I den nyligen publicerade martechrapporten från Swedma redovisas att 8 av 10 marknadschefer kommer att öka sina investeringar i martech. 51% av marknadscheferna kommer att lägga sina martechinvesteringar inom Marketing Automation. Som god tvåa kommer investeringar inom analys (22%).

Varför är då marknaden för Marketing Automation i så stark tillväxt? Vi sitter inte på något allenarådande svar utan vi vill bara ge vår bild av det. 

Med en  investering i Marketing Automation får ni en applikation som hjälper er att generera mer leads, effektivisera produktionen av marknadskampanjer samt en uppföljning av era kampanjer från ax till limpa. Allt detta i en och samma applikation.

Just det faktum att dessa aktiviteter kan göras i en och samma applikation är en styrka i sig. Utan en Marketing Automation-applikation som hanterar helheten växer er “marketing stack” lätt till en ineffektiv och svårhanterad ”systemspaghetti”.

Generellt är också en av anledningarna till tillväxten att marknadsavdelningen knyts ihop med säljavdelningen på ett optimalt sätt genom leadsgenering och leads scoring. Marketing Automation blir kittet som håller ihop den dialogen. 

Ytterligare en aspekt är en ren kostnadsaspekt. Marknadssidan har inte resurser att producera på ett ineffektivt sätt utan behöver smarta applikationer för att spara tid.

Detta är våra förklaringar till den snabba tillväxten inom Marketing Automation. Vill ni förstå Marketing Automation på djupet – kontakta oss så visar vi er Marketing Automation från verkligheten.

Scroll to Top